Hiển thị tất cả 6 kết quả

-16%
Mã số:
 • Trọn bộ 3 camera quan sát  Full 4K - 8MP
 • 3 camera dạng Thân hoặc Vòm phù hợp với nhu cầu từng khách hàng
 • 01 Đầu ghi hình 4K 4 kênh
 • Phụ kiện + vật tư phụ chất lượng siêu Tốt

Khuyến Mãi: 12.900.000 VNĐ
-15%
Mã số:
 • Trọn bộ 4 camera quan sát  Full 4K - 8MP
 • 4 camera dạng Thân hoặc Vòm phù hợp với nhu cầu từng khách hàng
 • 01 Đầu ghi hình 4K 4 kênh
 • Phụ kiện + vật tư phụ chất lượng siêu Tốt

Khuyến Mãi: 14.600.000 VNĐ
-11%
Mã số:
 • Trọn bộ 5 camera quan sát  Full 4K - 8MP
 • 5 camera dạng Thân hoặc Vòm phù hợp với nhu cầu từng khách hàng
 • 01 Đầu ghi hình 4K 8 kênh
 • Phụ kiện + vật tư phụ chất lượng siêu Tốt

Khuyến Mãi: 19.000.000 VNĐ
-11%
Mã số:
 • Trọn bộ 6 camera quan sát  Full 4K - 8MP
 • 6 camera dạng Thân hoặc Vòm phù hợp với nhu cầu từng khách hàng
 • 01 Đầu ghi hình 4K 8 kênh
 • Phụ kiện + vật tư phụ chất lượng siêu Tốt

Khuyến Mãi: 20.700.000 VNĐ
-10%
Mã số:
 • Trọn bộ 7 camera quan sát  Full 4K - 8MP
 • 7 camera dạng Thân hoặc Vòm phù hợp với nhu cầu từng khách hàng
 • 01 Đầu ghi hình 4K 8 kênh
 • Phụ kiện + vật tư phụ chất lượng siêu Tốt

Khuyến Mãi: 22.400.000 VNĐ
-9%
Mã số:
 • Trọn bộ 8 camera quan sát  Full 4K - 8MP
 • 8 camera dạng Thân hoặc Vòm phù hợp với nhu cầu từng khách hàng
 • 01 Đầu ghi hình 4K 8 kênh
 • Phụ kiện + vật tư phụ chất lượng siêu Tốt

Khuyến Mãi: 24.100.000 VNĐ
094 9412829

Email us

Zalo

0949412829